Hoe gaan wij te werk

Steeds meer industriële bedrijven beseffen dat ze in transitie moeten. Gevestigde industrieën worden beproefd op hun wendbaarheid. Er is innovatiekracht nodig, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, automatisering, circulariteit en systeemintegratie. Wij nemen je stap-voor-stap mee in deze digitale industrialisering: vanuit de visie, missie, why en het bestaansrecht van jou als opdrachtgever.

Inspire

Verandering is altijd spannend. Om voldoende draagvlak te creëren, ontwikkelt Tech Accelerators inspiratiesessies op maat om stakeholders, afdelingen en zelfs volledige organisaties te overtuigen van de kracht van data.

Tijdens de inspiratiesessie presenteren wij een toekomstbeeld toegespitst op jouw industriële vraagstuk. Met behulp van best practices, interactieve sessies en bijvoorbeeld een mock-up in VR, nemen we jouw organisatie mee in de kansen die de digitale industrialisering biedt. Inspireren is één, realiseren is twee. Binnen Croonwolter&dros toetsen we de mogelijkheden van onze datagedreven aanpak voor specifieke industrieën.

Collect

Iedereen aan boord? Dan maakt Tech Accelerators een Plan van Aanpak of Prove of Concept en worden de voorbereidingen voor de volgende fase getroffen: het verzamelen van de benodigde data om gestelde doelen te bereiken. Op locatie bij de klant keert Tech Accelerators iedere installatie, organisatie en technische ruimte binnenstebuiten. Bestaande data wordt verrijkt met externe bronnen en waar nodig plaatsen we er sensoren bij.

Analyze

De data stroomt binnen vanuit verschillende bronnen: ontwerp, besturing, proces, prestatie, onderhoud en sensoren. In deze fase wordt een cruciaal, waardevol en toekomstbepalend inzicht verschaft. Over de grenzen van de domeinen heen, gaan we op zoek naar correlaties, verbanden en inzichten.

Machine learning en Artificial Intelligence helpen hierbij patronen te vinden en modellen te maken van complexe processen. Door de data te analyseren en de inzichten overzichtelijk te presenteren, stellen wij onze opdrachtgevers in staat om sneller te beoordelen (en rechtvaardigen) of investeringen op het gebied van assetmanagement, procesoptimalisatie, kostenreductie en veiligheid nodig – of juist noodzakelijk – zijn.

Optimize

Nu de data realtime wordt geanalyseerd, werken we toe naar de optimalisering van mens, proces en systeem. Omdat ook hier relevante domeinkennis het verschil kan maken, worden de collega’s van Croonwolter&dros aangehaakt.

Vanaf hier stappen we met de poten in de klei. De bevindingen uit de vorige fase worden nu geïmplementeerd in het project. Hiermee wordt toegewerkt naar een innovatieve, duurzame oplossing. En zo:

- Optimaliseren we processen en minimaliseren we FTE’s
- Halen we menselijke fouten boven water
- Implementeren we ervaringen in machine learning
- Verhogen we de veiligheid onder werknemers
- Bouwen we early-warning-systemen in
- Zijn we storingen en downtime voor

En ontstaat er uiteindelijk een loop van constante verbetering.

Meer leren over de kracht van data? Neem contact op met Tech Accelerators en daag ons uit!

Verder praten over onze aanpak? Neem contact op!

Cases waar wij hebben geholpen