Data science in de process industrie

De steeds snellere ontwikkelingen op het gebied van data en informatisering kunnen een ongekende revolutie ontketenen in de industrie. De beloften van de vierde industriële revolutie zijn alom bekend maar daar waar de (internet)retail al dankbaar gebruik maakt van de mogelijkheden van big date, blijft die ontwikkeling in de industrie nog veelal achter. De Tech Accelerators, onderdeel van systeem integrator Croonwolter&dros, gebruiken nieuwe wegen om hier versnelling aan te brengen en bekende obstakels op eenvoudige wijze te overkomen. Zo kan er meer inzicht worden verkregen in productieprocessen door een data scientist naar je proces te laten kijken. Zo'n eerste stapje kan het begin zijn van een roadmap naar volledige digitale integratie waarin mens, proces en systeem worden meegenomen.

De industrie kent Croonwolter&dros als een van de grootste systeem integrators en service providers. Onze mensen kennen de installaties van boven tot onder. Als je die kennis nu combineert met big data uit die installaties, heeft dat absolute meerwaarde.

Michiel Dondorp, manager Tech Accelerators

Een van de uitdagingen waar de industrie mee worstelt is het gebrek aan standaardisering. “Als iedereen op z’n eigen manier data verzamelt en opslaat, is het traditioneel gezien heel lastig om daar mee aan de slag te gaan”, weet Dondorp. Op korte termijn loont het de moeite om het werken met data te standaardiseren, maar op de lange termijn is dat misschien niet meer nodig. “AI is zo slim geworden dat het zelf die patronen kan ontdekken, ook als de data niet netjes gestandaardiseerd is. Op termijn gaat de AI zelfs, tot op zekere hoogte, de data scientist overbodig maken.