Modulaire hoogspanningsstations voor TenneT

TenneT - de toonaangevende Europese netbeheerder - heeft een uitdaging. Veel hoogspanningsstations zijn gebouwd in de jaren 60 en 70. Daarnaast verandert het gebruik van elektriciteit.  Hierdoor moeten binnen tien jaar tijd meer dan 100 hoogspanningsstations vervangen worden. Om deze vervanging te realiseren, lifecycle-kosten te verlagen, uitbedrijfname te beperken en veiligheid te verhogen, heeft Croonwolter&dros de tender gewonnen om als Proof of Concept twee modulaire hoogspanningsstation te ontwerpen en te bouwen, waarmee TenneT aan gaat tonen dat conform dit nieuw concept versneld stations vervangen kunnen gaan worden.

Tech Accelerators zag kansen om aan te haken bij deze tender en met een digitale strategie het ontwerp van Croonwolter&dros te versterken. Met een datagedreven aanpak kan TenneT de conditie van de componenten in de stations op afstand bepalen zonder ook nog eens de velden tijdelijk uit bedrijf te nemen voor inspecties.

Van inspiratie naar draagvlak

Tijdens een inspiratiesessie heeft Tech Accelerators het tenderteam overtuigd van de meerwaarde van data, ook al was dit geen onderdeel van de oorspronkelijke opdracht.

Alle data helder

Terwijl Croonwolter&dros het eerste station realiseerde, heeft Tech Accelerators alles voorbereid om, samen met TenneT, relevante data te verzamelen. Die data wordt opgeslagen, samengebracht en gevisualiseerd in een custom dashboard. Enerzijds kan TenneT het onderhoud en het beheer van ieder station optimaliseren, anderzijds gebruikt Croonwolter&dros de data om het ontwerp doorlopend te verbeteren.

Optimaliseer de toekomst

Met deze aanpak worden niet alleen kinderziektes verholpen, maar verschaffen we ook inzicht voor de lange termijn. M.b.v. de data verkregen uit sensoren, beveiliging en EMS wordt de conditie van de (separate) componenten in een veld (op afstand en on-line) gemonitord. A.d.h.v. deze gegevens besluit TenneT of een veld onderhoud of vervanging behoeft..  Op deze wijze zijn inspecties op locatie niet (of minder) nodig en hoeft een veld hiertoe niet tijdelijk uit bedrijf genomen worden.. We kunnen zelfs datagedreven strategische keuzes maken bij storingen: moet een skid vervangen worden of volstaat het de module te repareren? Door verschillende scenario’s door te rekenen, maken we de hoogspanningsstations van TenneT werkelijk futureproof.

Door alle data te verzamelen en te combineren is het straks mogelijk om beter te kunnen voorspellen van welke componenten en velden verwacht wordt dat deze op korte termijn gaan falen en kan middels onderhoud en/of vervanging uitval tijdig voorkomen worden.

Deze manier van conditiebepaling in combinatie met het ontwerp van Croonwolterendros van in- en uitrijdbare velden zorgt ervoor dat TenneT tijdig de stations kan vervangen met de laatste state-of-the-art, voor de volle levensduur van een station (total cost of ownership).

Meer weten over deze case?

Andere case waar wij hebben geholpen

Nieuwe standaard in rioolwaterzuivering